Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Видин, 19.09.2022

ОТНОСНО: Освобождаване на зам. председател и членове от състава на СИК в община Димово и Бойница.

В РИК – Видин e постъпило заявление от Емилия Георгиева Първанова, с вх. № 135 от 16.09.2022 г. по описа на РИК – Видин за освобождаването й като зам. председател от СИК № 051600010 в община Димово.

В РИК – Видин e постъпило заявление от Велко Младенов Велков, с вх. № 132 от 16.09.2022 г. по описа на РИК – Видин за освобождаването му като член от СИК №051600017 в община Димово.

В РИК – Видин e постъпило заявление от Здравко Цветанов Димитров, с вх. № 133 от 16.09.2022 г. по описа на РИК – Видин за освобождаването му като член от СИК № 050300024 в община Димово.

В РИК – Видин e постъпило заявление от Станислав Евдокимов Цветанов, с вх. № 138 от 16.09.2022 г. по описа на РИК – Видин за освобождаването му като член от СИК № 050300004 в община Бойница.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2022 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА Емилия Георгиева Първанова като зам. председател от СИК №051600010 в община Димово.

 

ОСВОБОЖДАВА Велко Младенов Велков като член от СИК №051600017 в община Димово.

 

ОСВОБОЖДАВА Здравко Цветанов Димитров като член от СИК № 051600024 в община Димово.

 

ОСВОБОЖДАВА Станислав Евдокимов Цветанов като член от СИК № 050300004 в община Бойница.

 

 

 

УКАЗВА на упълномощения представител на партия „Възраждане“ в тридневен срок от публикуване на настоящето решение да представи предложение за попълване на квотата за зам. председател на СИК № 051600010 в община Димово и член в СИК №051600017 в община Димово.

 

УКАЗВА на упълномощения представител на коалиция „Продължаваме Промяната“ в тридневен срок от публикуване на настоящето решение да представи предложение за попълване на квотата за член в СИК №051600024 в община Димово.

 

УКАЗВА на упълномощения представител на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в тридневен срок от публикуване на настоящето решение да представи предложение за попълване на квотата за член в СИК № 050300004 в община Бойница.

 

 

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения