Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Видин, 19.09.2022

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 11-НС от 15.08.2022 г. на РИК – Видин, относно формиране на единна номерация на избирателните секции в район 05 - Видински за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В РИК – Видин са постъпили Заповед № РД- 02-11-1093/17.09.2022г. на кмета на община Видин, Заповед №127/14.09.2022г. на кмета на община Брегово, Заповед №РД-02-242/14.09.2022г. на кмета на община Димово, Заповед №242/02.09.2022г. на кмета на община Макреш, Заповед № РД 02-186/14.09.2022г. на кмета на община Ново село, Заповед № 608/16.09.2022г. на кмета на община Ружинци за образуване на подвижни избирателни комисии.  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 

ДОПЪЛВА Решение № 11-НС от 15.08.2022 г. на РИК – Видин, както следва:

 

За община Видин се допълва „050900122, 050900123, 050900124“, „050900125, 050900126, 050900127“.

За община Брегово се допълва „050600013, 050600014, 050600015“.

За община Димово се допълва „051600027“.

За община Макреш се допълва „052500008“.

За община Ново село се допълва „053000008“.

За община Ружинци се допълва „053300012“, „053300013“.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения