Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Видин, 15.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единния номер на избирателна секция в Дом за стари хора в община Ружинци, изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 10/08.09.2022г.  на Директора на Дом за стари хора с. Дреновец  е образувана 1/една/ избирателна секция в дома. Със Заповед № 586/13.09.2022 г. на кмета на община Ружинци е утвърдена номерацията на 1/една/ избирателна секция в Дом за стари хора  на територията на община Ружинци за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

      Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1203-НС/04.08.2022 г. на ЦИК за определяне на единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и Решение № 11/15.08.2022 г. на РИК Видин,  Районна избирателна комисия  - Видин

Р Е Ш И  

Формира единния номер на избирателната секция в Дом за стари хора на територията на община Ружинци в изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

 

№ 053300011  - в село Дреновец, община Ружинци, ул. „Спортист“ № 2А, сграда на ДСХ с ОЛБ, село Дреновец, първи етаж.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.      

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 16.09.2022 в 08:00 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения