Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Видин, 15.09.2022

ОТНОСНО: Замени в състава на СИК в община Видин

В РИК – Видин e постъпило предложение от Лозина Йорданова Николова - упълномощен представител на Коалиция “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, с вх. № 113 от 12.09.2022 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК в община Видин.

Към предложението са представени следните изискуеми документи:

  1. Заявления за отказ – 4 броя.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46-НС от 30.08.2022 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състави  на СИК № 050900014, 050900015,  050900019 и 050900118 – община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Пепа Георгиева Ангелова като секретар на СИК № 050900014 – гр.Видин,

 

НАЗНАЧАВА Антон Любенов Еров като секретар на СИК № 050900014 – гр. Видин,

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Дочева Душанова като член на СИК № 050900015 – гр.Видин,

 

НАЗНАЧАВА Виктор Трайков Горанов като член на СИК № 050900015 – гр.Видин,

 

ОСВОБОЖДАВА Тихомир Росенов Тодоров като член на СИК № 050900019 – гр.Видин,

 

НАЗНАЧАВА Георги Кънчев Жиков като член на СИК № 050900019 – гр.Видин,

 

ОСВОБОЖДАВА Румен Рашков Димитров като член на СИК № 050900118 – с. Буковец, община Видин,

 

НАЗНАЧАВА Ивайло Георгиев Александров като член на СИК № 050900118 – с. Буковец, община Видин,

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 16.09.2022 в 07:58 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения