Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
Видин, 15.08.2022

ОТНОСНО: Срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети.

Във връзка с определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени на 2 октомври 2022 г., на основание чл. 72, ал.1, т.1 и 7 от Изборния кодекс, във връзка с чл.152, т.2 и чл.153, ал.1 от ИК,  РИК - Видин:

 

РЕШИ:

 

Определя 16 август 2022 г. за начална дата за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени на 2 октомври 2022 г.

Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-Видин от 9:00 до 17:00 часа.

Определя 17:00 часа на 22.08.2022 г. за краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 2 октомври 2022 г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 15.08.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения