Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Видин, 15.09.2022

ОТНОСНО: Замени в състава на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Тодор Вълчев - упълномощен представител на политическа партия “Движение за права и свободи“, с вх. № 103 от 09.09.2022 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК в община Видин.

Към предложението са представени следните изискуеми документи:

 1. Заявления за отказ – 3 броя.
 2. Удостоверение - 3 броя

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2022 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

1.ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900099 – с. Антимово, общ. Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Максимова Иванова като член на СИК № 050900099 – с. Антимово, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Снежана Йорданова Францева като член на СИК № 050900099 – с. Антимово, общ. Видин.

 

2.ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900076 -  с. Новоселци, общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Пролетка Маринова Симеонова като член  на  СИК  № 050900076 – с. Новоселци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Теодосия Борисова Петрова като член  на СИК № 050900076 – с. Новоселци, общ. Видин.

 

3.ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900120 -  с. Слана бара, общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Румяна Русинова Русинова  като член  на  СИК № 050900120 – с. Слана бара, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Пролетка Маринова Симеонова  като член  на СИК № 050900120 – с. Слана бара, общ. Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 16.09.2022 в 07:57 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения