Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Видин, 15.09.2022

ОТНОСНО: Замени в състава на СИК в община Чупрене

В РИК – Видин e постъпило предложение от Борислав Людмилов Митрашков, преупълномощен от Лозина Йорданова Николова - упълномощен представител на Коалиция “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, с вх. № 127 от 15.09.2022 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК в община Чупрене.

Към предложението са представени следните изискуеми документи:

  1. Заявления за отказ – 1 брой.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46-НС от 30.08.2022 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

            ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 053700006 – с. Репляна, общ. Чупрене, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Искра Тодорова Петкова като член на СИК № 053700006 – с. Репляна, общ. Чупрене.

НАЗНАЧАВА Иванка Борисова Петкова като член на СИК № 053700006 – с. Репляна, общ. Чупрене.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 16.09.2022 в 07:55 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения