Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Видин, 15.09.2022

ОТНОСНО: Замяна в състава на СИК в община Кула.

РИК – Видин, след извършена проверка на съставите на СИК в информационната система констатира, че лицето Невена Владимирова Атанасова e регистрирано като секретар и член в СИК № 052200002 - общ. Кула от квотата на две различни политически коалиции: Коалиция “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ и КП „Продължаваме Промяната“. Налице е несъвместимост съгласно ИК.

В РИК- Видин е постъпила на електронната поща декларация от Невена Владимирова Атанасова с вх.№ 93/07.092022г. на РИК- Видин, с която декларира че желае да бъде заличена като член на СИК № 052200002 от квотата на  Коалиция “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ и желае да участва в изборния процес на длъжност секретар от квотата на КП „Продължаваме Промяната“.

В РИК- Видин е постъпило предложение от Лозина Йорданова Николова - упълномощен представител на Коалиция “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, с вх. № 92 от 07.09.2022 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК в община Кула, с което се иска лицето Невена Владимирова Атанасова, регистрирано от тяхната квота като член на СИК № 052200002 да бъде заменено с Галя Валериева Иванова.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

            ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200002 - общ. Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Невена Владимирова Атанасова като член на СИК № 052200002 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Галя Валериева Иванова като член на СИК № 052200002 - общ. Кула.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 16.09.2022 в 07:55 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения