Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Видин, 15.09.2022

ОТНОСНО: Замени в състава на СИК в община Димово.

В РИК – Видин са постъпили са предложения от Милен Пламенов Милчев - упълномощен представител на политическа партия “Има такъв народ“, с вх. № 108 от 10.09.2022 г. и вх. № 116 от 13.09.2022 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК в община Димово.

Към предложенията са представени следните изискуеми документи:

 

  1. Заявления за отказ – 3 броя.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2022 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051600006 – с. Костичовци, общ. Димово, СИК № 051600011 – с. Скомля, общ. Димово и СИК № 051600018 – с. Върбовчец, общ. Димово, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Аксиния Ивова Николова като член  на  СИК  № 051600006 – с. Костичовци, общ. Димово

НАЗНАЧАВА Милушка Славчева Петрова като член  на СИК № 051600006 – с. Костичовци, общ. Димово

 

ОСВОБОЖДАВА Искра Тодорова Петкова като член  на  СИК  № 051600011 – с. Скомля, общ. Димово

НАЗНАЧАВА Венера Енчев Николова като член  на СИК № 051600011 – с. Скомля, общ. Димово

 

ОСВОБОЖДАВА Методи Матеев Димитров като член на СИК № 051600018 -  с. Върбовчец, общ. Димово

НАЗНАЧАВА Петър Матеев Петров като член на СИК № 051600018 -  с. Върбовчец, общ. Димово

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 16.09.2022 в 07:54 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения