Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Видин, 15.09.2022

ОТНОСНО: Попълване състава на СИК в община Видин.

 

В изпълнение на дадените с Решение № 60- НС от 06.09.2022г. на РИК- Видин указания до упълномощените представители на партия „Възраждане“, партия „Има такъв народ“ и коалиция „Демократична България - обединение“, в РИК- Видин са постъпили предложения от Лозина Йорданова Николова - упълномощен представител на Коалиция “ Демократична България - обединение“ с вх. № 87 от 06.09.2022 г. и вх.№ 91 от 07.09.2022г. по описа на РИК – Видин, от Валери Сираков- упълномощен представител на партия „Възраждане“ с вх.№ 100 от 09.09.2022г. и от Милен Милчев- упълномощен представител на партия „Има такъв народ“ с вх.№ 106 от 10.09.2022г., с които са представители необходимите данни на лицата за попълване съставите на СИК в общ. Видин.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА свое Решение № 60- НС от 06.09.2022г., както следва:

 

НАЗНАЧАВА Данчо Петков Василев като член на СИК № 050900056 - общ. Видин.

 

НАЗНАЧАВА Иван Иванов Трифонов като член на СИК № 050900073 - общ. Видин.

 

НАЗНАЧАВА Димитър Лозанов Митров като член на СИК № 050900103 - общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Наташа Лилова Илиева като член на СИК № 050900111 - общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Ралица Огнянова Русева като член на СИК № 050900084 - общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ралица Огнянова Русева като член на СИК № 050900003 - общ. Видин.

 

НАЗНАЧАВА Вержиния Илианова Василева като член на СИК № 050900004 - общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Валентина Младенова Николова като член на СИК № 050900014 - общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Жана Нинкова Нинова като член на СИК № 050900044 - общ. Видин.

 

НАЗНАЧАВА Катя Борисова Димитрова като член на СИК № 050900057 - общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Алекс Вартан Папикян като член на СИК № 050900081- общ. Видин.

 

НАЗНАЧАВА Планимир Славов Иванов като член на СИК № 050900083 – с. Дружба, общ. Видин.

 

НАЗНАЧАВА Валери Борисов Маринов като член на СИК № 050900084 - с. Долни Бошняк, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Начко Йончов Наков като зам. председател на СИК № 050900098 -

с. Гомотарци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Галина Миткова Иванова като член на СИК № 050900100 – с. Бела Рада общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Николинка Давидова Цветкова като член на СИК № 050900111 – с. Ивановци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Владимир Тошев Миков като член на СИК № 050900113 - с. Въртоп, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Георги Ценков Ненчев като член на СИК № 050900119 – с. Каленик, общ. Видин.

 

НАЗНАЧАВА Димитър Атанасов Костов като член на СИК № 050900121 - общ. Видин.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 16.09.2022 в 07:51 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения