Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Видин, 15.09.2022

ОТНОСНО: Попълване състава на СИК в община Димово

В изпълнение на дадените с Решение № 59-НС от 06.09.2022г. на РИК- Видин указания до упълномощения представител на партия „Има такъв народ“, в РИК- Видин е постъпило предложение от  Милен Милчев - упълномощен представител на партия „Има такъв народ“ с вх.№ 95 от 08.09.2022г. и вх.№ 107 от 10.09.2022г., с които са представители необходимите данни на лицата за попълване съставите на СИК в общ. Димово.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

 ДОПЪЛВА свое Решение № 59- НС от 06.09.2022г., както следва:

 

НАЗНАЧАВА Гошо Спасов Гергов като секретар на СИК № 051600017- общ. Димово.

 

НАЗНАЧАВА Тодорка Людмилова Накова като член на СИК № 051600021 - общ. Димово.

НАЗНАЧАВА Йосиф Николаев Йосифов като член на СИК № 051600022 - общ. Димово.

НАЗНАЧАВА Христо Илиев Петров като член на СИК № 051600024 - общ. Димово.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 16.09.2022 в 07:50 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения