Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
Видин, 06.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване на предпечатния образец и тиража на бюлетините за изборен район 05-Видински за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № НС-15-109 от 05.09.2022г. на Централната избирателна комисия, с вх. № 85 от 06.09.2022 г. по описа на РИК - Видин, с което ЦИК уведомява, че стартира процедура по одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и на тиража на бюлетините за отпечатване за район 05-Видински.

С оглед на гореизложеното и в изпълнение на Решение № 1266-НС от 15.08.2022 г. и Решение № 1350- НС от 31.08.2022г. на ЦИК за осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2021 г., на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  – Видин

РЕШИ:

 1. Одобрява предпечатния образец на бюлетината за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. за район 05 - Видински.
 2. Одобрява тираж от 50000 (петдесет хиляди) броя бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. за отпечатване за район 05 - Видински.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 06.09.2022 в 17:23 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения