Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Видин, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии в община Димово, област Видин за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № РД-3700-7 от 30.08.2022 г. на кмета на община Димово и с вх. № 51 от 31.08.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 24.08.2022 г. при кмета на община Димово.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на СИК в общината.

Като взе предвид, че са изпълнени условията на Решения №9-НС/15.08.2022 г. и № 13-НС/18.08.2022 г. на РИК - Видин и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК в страната, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Димово съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УКАЗВА на упълномощения представител на партия „Има такъв народ“, че поради констатирани несъответствия на предложените лица в СИК № 051600017, № 051600021, № 051600022 и № 051600024 квотата им в тези комисии е незапълнена, поради което в тридневен срок от публикуване на настоящето решение следва да представят данни на представителите си за попълване квотите им в посочените комисии.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Приложение №1

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 06.09.2022 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения