Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Видин, 04.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване тиража на бюлетините за изборен район 05-Видински за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

Постъпило е писмо с изх. № НС-05-32 от 23.08.2022г. на Централната избирателна комисия, с вх. № 28 от 24.08.2022 г. по описа на РИК - Видин, с които ЦИК изисква, РИК- Видин да заяви необходимия тираж на бюлетините в изборния район.

С писмо изх. № 7/29.08.2022г. по описа на РИК - Видин, комисията е заявила за изборен район 05- Видински, тираж на бюлетини- 50 000 (петдесет хиляди) броя.

 

С оглед на гореизложеното, в изпълнение на Решение № 1266-НС от 15 август 2022 г. на ЦИК за осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  – Видин

 

РЕШИ:

 

Одобрява заявеният с писмо изх. № 7/29.08.2022г. по описа на РИК - Видин, тираж от 50 000 (петдесет хиляди) броя бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. за отпечатване за район 05-Видински.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 04.09.2022 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения