Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 57-НС
Видин, 04.09.2022

ОТНОСНО: Замяна в състава на СИК в община Кула

В РИК – Видин e постъпило предложение от Иво Атанасов - упълномощен представител на Коалиция “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, с вх. № 71 от 03.09.2022 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК в община Кула.

Към предложението са представени изискуемите се документи: заявления за отказ от седем лица назначени в съставите на секционните избирателни комисии в общ. Кула.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200001 - общ. Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Цветелина Дашова Велкова като член на СИК № 052200001 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Милена Пламенова Костова като член на СИК № 052200001 - общ. Кула.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200005 - общ. Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Весела Георгиева Здравкова като член на СИК № 052200005 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Цветелина Дашова Велкова като член на СИК № 052200005 - общ. Кула.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200007 - общ. Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Георги Василев Георгиев като секретар на СИК № 052200007 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Светлана Петрова Валериева като секретар на СИК № 052200007 - общ. Кула.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200008 - общ. Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Гергана Георгиева Симеонова като председател на СИК № 052200008 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Петко Владимиров Миков като председател на СИК № 052200008 - общ. Кула.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200010 - общ. Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Петър Симов Симеонов като секретар на СИК № 052200010 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Павлинка Дотова Иванова - Вътова като секретар на СИК № 052200010 - общ. Кула.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200011 - общ. Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Кристина Людмилова Ромилова като зам.председател на СИК № 052200011 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Павлина Георгиева Генова като зам.председател на СИК № 052200011 - общ. Кула.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200012 - общ. Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Изабела Валериева Иванова като председател на СИК № 052200012 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Емил Методиев Флоров като председател на СИК № 052200012 - общ. Кула.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200013 - общ. Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Анатоли Венциславов Йоргов като секретар на СИК № 052200013 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Станислав Иванов Стоянов като секретар на СИК № 052200013 - общ. Кула.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 04.09.2022 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения