Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Видин, 04.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С вх. № 72 от 03.09.2022г. в РИК- Видин е постъпило писмо от ЦИК изх.№ НС- 15- 96 от 03.09.2022г. с което уведомят, че в резултат от извършената проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ по реда на раздел І, т. 1 от Решение № № 1230 – НС от 11 август 2022 г. на ЦИК. При проверката е установено, че кандидат за народен представител не отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, поради което не са изпълнени изискванията на Изборния кодекс относно пасивното избирателно право на това лице.

 

За Ани Нораири Арутюнян, ЕГН …, регистрирана като кандидат за народен представител в пети изборен район – Видин, с решение № 28-НС от 29.08.2022 г. на РИК, предложена от коалиция „ГЕРБ-СДС“, е установено, че притежава и друго гражданство освен българско, поради което нейната регистрация като кандидат за народен представител следва да бъде заличена.

 

Съгласно чл. 244 ИК право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно да нямат друго гражданство, да са навършили 21 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В случай че се установи, че кандидат не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, Районната избирателна комисия заличава регистрацията.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 9 и чл. 247, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11 август 2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия  – Видин

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Ани Нораири Арутюнян, ЕГН …, регистрирана като кандидат за народен представител в пети изборен район – Видин, с решение № 28-НС от 29.08.2022 г. на РИК, предложена от коалиция „ГЕРБ-СДС“.

 

ИЗМЕНЯ свое Решение № 28-НС от 29.08.2022г., като заличава регистрираният  кандидат под номер 5 (пет)- Ани Нораири Арутюнян в листата.

 

АНУЛИРА издаденото с Решение № 28-НС/ 29.08.2022 г. удостоверение.

 

ЗАЛИЧАВА от публичния регистър кандидата Ани Нораири Арутюнян, ЕГН …, регистрирана като кандидат за народен представител в пети изборен район – Видин, с решение № 28-НС от 29.08.2022 г. на РИК, предложена от коалиция „ГЕРБ-СДС“

 

Решението да се изпрати на коалиция „ГЕРБ-СДС“, издигнала кандидата, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 04.09.2022 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения