Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Видин, 04.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител в кандидатската листа на ПП „МИР“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На 02.09.2022г. в 16,10ч. е постъпило съобщение по електронната система на РИК- Видин, относно лицето Калоян Емилов Казаков, регистриран и обявен за кандидат под №4 в кандидатската листа на ПП „МИР“  с Решение № 27-НС от 29.08.2022г. на РИК- Видин. Със същото уведомяват районната избирателна комисия, че лицето е починало. По отношение на същия в системата е посочено несъответствие.

Председателят на РИК Видин – Даниел Боянов е провел телефонен разговор с упълномощеният представител, подал заявлението за регистриране на листата в РИК- Видин, като го е уведомил за възможността да посочат друго лице. От партията е заявено, че към момента няма да представят друга кандидатура.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 9 във връзка с чл. 258, ал. 5 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия  – Видин

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от кандидатската листа на ПП „МИР“ за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. следният кандидат, регистриран под номер четири в листата: Калоян Емилов Казаков, с ЕГН ***

 

ИЗМЕНЯ свое Решение № 27-НС от 29.08.2022г., като заличава регистрираният  кандидат под номер 4 /четири/ в листата.

 

АНУЛИРА издаденото с Решение № 27-НС/ 29.08.2022 г. удостоверение.

 

ЗАЛИЧАВА от публичния регистър кандидата Калоян Емилов Казаков, с ЕГН ***, регистрирана като кандидат за народен представител в пети изборен район – Видин, с решение № 27-НС от 29.08.2022 г. на РИК, предложен от ПП „МИР“.

 

Решението да се изпрати на ПП „МИР“, издигнала кандидата, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 04.09.2022 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения