Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Видин, 04.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Макреш, област Видин за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № ВИ-6211 от 30.08.2022 г. на кмета на община Макреш с вх. № 47 от 30.08.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 12 от ИК документи, включително протокол от проведени консултации от 24.08.2022 г. при кмета на община Макреш. На консултациите не е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на СИК в общината. С оглед непостигнатото съгласие и на основание чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, РИК – Видин следва да назначи секционните избирателни комисии на територията на община Макреш по направените предложения на партиите и коалициите, като се съобрази с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) коалиция „Продължаваме Промяната“ е с парламентарна група от 67 народни представители;

б) коалиция „ГЕРБ-СДС“ е с парламентарна група от 59 народни представители;

в) партия „ДПС“ е с парламентарна група от 34 народни представители;

г) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 26 народни представители;

д) партия „Има такъв народ“ е с парламентарна група от 19 народни представители;

е) коалиция „Демократична България - обединение“ е с парламентарна група от 16 народни представители;

ж) партия „Възраждане“ е с парламентарна група от 12 народни представители.

Със свое Решение № 13-НС от 18.08.2022 г. РИК – Видин е определила общ брой 49 (четиридесет и девет) членовете във всички СИК в община Макреш, както и ръководните места, които следва да бъдат разпределени по следния начин:

- коалиция „Продължаваме Промяната“ – 7 членове, от които 6 ръководство;

- коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 7 членове, от които 5 ръководство;

- партия „ДПС“ – 7 членове, от които 3 ръководство;

- коалиция „БСП за България“ – 7 членове, от които 2 ръководство;

- партия „Има такъв народ“ – 7 членове, от които 2 ръководство;

- коалиция „Демократична България - обединение“ – 7 членове, от които 2 ръководство;

- партия „Възраждане“  – 7 членове, от които 1 ръководство;

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 12  и  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Макреш, както следва:

 

СИК № 052500001, населено място с. Макреш, Община Макреш

 

Име

Длъжност

Ваня Стоянова Мицева

Председател

Николай Красимиров Николов

Зам. Председател

Нели Славчева Димитрова

Секретар

Радка Николова Симеонова

Член

Рачо Димитров Лилов

Член

Борис Петров Чотрев

Член

Цецка Иванова Илиева

Член

СИК №052500002, населено място с. Вълчек, Община Макреш

 

Име

Длъжност

Мариета Тодорова Стоянова

Председател

Пламен Лилов Петров

Зам. Председател

Иван Цветков Иванов

Секретар

Иван Тошев Петков

Член

Тодорка Николова Николова

Член

Иванка Станчева Иванова

Член

Зорница Пешева Микова

Член

СИК №052500003, населено място с. Толовица Община Макреш

 

Име

Длъжност

Георги Валериев Георгиев

Председател

Митко Генчов Мильов

Зам. Председател

Илонка Добрева Жикова

Секретар

Любен Стефанов Янчев

Член

Виктория Планимирова Йорданова

Член

Радослав Руменов Робинзонов

Член

Йордан Атанасов Цветанов

Член

СИК №052500004, населено място с. Цар Шишманово,Община Макреш

 

Име

Длъжност

Цецка Райкова Пуева

Председател

Николай Иванов Христов

Зам. Председател

Тошко Илиев Иванов

Секретар

Виолета Стоянова Иванова

Член

Рачо Петров Найденов

Член

Тодорка Каменова Маркова

Член

Даниел Александров Йорданов

Член

   

СИК №052500005, населено място с. Подгоре, Община Макреш

 

Име

Длъжност

Мито Иванов Вълчков

Председател

Искра Вълчева Младенова

Зам. Председател

Вълкана Цветкова Вълкова

Секретар

Станислав Вълков Стоянов

Член

Милена Цветанова Александрова

Член

Момчил Петков Дойчинов

Член

Паскал Любенов Паскалев

Член

СИК №052500006, населено място с. Раковица, Община Макреш

 

Име

Длъжност

Нина Миткова Цанкова

Председател

Ивета Николова Иванова

Зам. Председател

Пролетка Тодорова Андреева

Секретар

Добринка Митева Кръстева

Член

Веселка Матеева Серезмийска

Член

Людмила Детелинова Йолова

Член

Валери Атанасов Данов

Член

СИК №052500007, населено място с. Киреево, Община Макреш

 

Име

Длъжност

Димитър Костов Вълчев

Председател

Гена Първанова Петкова

Зам. Председател

Елеонора Венкова Кръстева

Секретар

Добринка Митова Мильова

Член

Ивайло Николов Иванов

Член

Николай Асенов Николов

Член

Теменужка Цветкова Николова

Член

   
   

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК в община Макреш, както следва:

Людмила Величкова Любенова

Диана Ангелова Петрова

Бисер Асенов Стоянов

Иванка Петрова Николова

Галина Миткова Асенова

Красимир Николов Кръстев

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 04.09.2022 в 18:48 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения