Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Видин, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Кула, област Видин за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № П 02-31397 от 31.08.2022 г. на кмета на община Кула и с вх. № 53 от 31.08.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 25.08.2022 г. при кмета на община Кула.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на СИК в общината.

Като взе предвид, че са изпълнени условията на Решения №9-НС/15.08.2022 г. и № 13-НС/18.08.2022 г. на РИК - Видин и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК в страната, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Кула, както следва:
 

СИК № 052200001,  СУ "Васил Левски" гр. Кула, Община  Кула

Име

Длъжност

 

1.

Незабравка Петрова Вълчева

Председател

 

2.

Нина Недялкова Велкова

Зам.-председател

 

3.

Даниела Цветанова Димитрова

Секретар

 

4.

Анатоли Пламенов Атанасов

Член

 

5.

Цветелина Дашова Велкова

Член

 

6.

Светла Христова Вельова

Член

 

7.

Надежда Бойкова Иванова

Член

 

8.

Боряна Иванова Викьова

Член

 

9.

Зорница Лалова Вълчкова

Член

 
       
 

СИК № 052200002  Читалище  гр. Кула, Община  Кула

 

Име

Длъжност

 

1.

Бетина Мирославова Манчева

Председател

 

2.

Валентина Цанова Иванова

Зам.-председател

 

3.

Невена Владимирова Атанасова

Секретар

 

4.

Анита Розова Кънчева

Член

 

5.

Цветомира Ванкова Иванова

Член

 

6.

Кристина Стоянова Андреева

Член

 

7.

Наско Иванов Цанов

Член

 

8.

Невена Владимирова Атанасова

Член

 

9.

Габриела Тодорова Ванкова

Член

 
 

 

 

 

 

 

   
 

СИК № 052200003, ЦППСУОДС/бивша ЦДГ №2/ гр. Кула, Община  Кула

 

Име

Длъжност

 

1.

Маргарита Веселинова Генова

Председател

 

2.

Мидлена Васкова Стоева

Зам.-председател

 

3.

Тереза Велкова Иванова

Секретар

 

4.

Венера Владимирова Попова

Член

 

5.

Владимир Петков Миков

Член

 

6.

Мариана Петрова Лазарова

Член

 

7.

Зоя Емилиянова Миткова

Член

 
       
 

СИК № 052200004, Туристически дом  гр. Кула, Община  Кула

 
       

Име

Длъжност

 

1.

Бойко Николов Боев

Председател

 

2.

Цветелина Илиева Митова

Зам.-председател

 

3.

Даниела Йончева Ненова-Декова

Секретар

 

4.

Димитрина Личова Данчева

Член

 

5.

Иво Стоянов Йончев

Член

 

6.

Снежанка Въткова Георгиева

Член

 

7.

Надка Перова Иванова

Член

 
       
 

СИК № 052200005, СУ "Васил Левски" гр. Кула, Община  Кула

 
       

Име

Длъжност

 

1.

Цветелина Петкова Вълчева

Председател

 

2.

Васко Начов Вълов

Зам.-председател

 

3.

Милена Иванова Лалова

Секретар

 

4.

Весела Георгиева Здравкова

Член

 

5.

Сашо Лилов Стойков

Член

 

6.

Мими Гергова Генчова

Член

 

7.

Пламен Венцеславов Петров

Член

 

8.

Жанета Сашова Иванова

Член

 

9.

Милена Гошова Миланова

Член

 
 

 

   
 

СИК № 052200006, Кметство с.Чичил, Община  Кула

 
       

Име

Длъжност

 

1.

Йошка Илиева Йончева

Председател

 

2.

Цецка Николова Петрова

зам.-председател

 

3.

Людмил Личов Димитров

Секретар

 

4.

Иван Йотов Ненков

Член

 

5.

Дамянка Цанкова Цветкова

Член

 

6.

Райна Цанова Димитрова

Член

 

7.

Надка Ганчова Николова

Член

 
       
 

СИК № 052200007, Кметство  с.Големаново, Община  Кула

 

Име

Длъжност

 

1.

Радилена Николаева Миткова

Председател

 

2.

Любомир Радославов Димитров

Зам.-председател

 

3.

Георги Василев Георгиев

Секретар

 

4.

Юрий Йорданов Тошков

Член

 

5.

Рая Руменова Илиева

Член

 

6.

Кръсто Николов Иванов

Член

 

7.

Пламен Цветанов Тодоров

Член

 
       
 

СИК № 052200008, Кметство с.Извор махала, Община  Кула

 

Име

Длъжност

 

1.

Гергана Георгиева Симеонова

Председател

 

2.

Светослав Феодоров Борисов

Зам. председател

 

3.

Елеонора Тошева Младенова

Секретар

 

4.

Вергиния Николаева Димитрова

Член

 

5.

Лилия Петкова Гергова

Член

 

6.

Петрана Въткова Шалева

Член

 

7.

Цецко Ганчов Цоков

Член

 
       
 

СИК № 052200009, Кметство с.Коста Перчево, Община  Кула

 

Име

Длъжност

 

1.

Карамфила Йончева Симеонова

Председател

 

2.

Добринка Костова Петкова

Зам.-председател

 

3.

Маруся Тошкова Цанова

Секретар

 

4.

Снежанка Жикова Андреева

Член

 

5.

Карамфилка Йончова Колчева

Член

 

6.

Цветанка Иванова Илиева

Член

 

7.

Снежана Цанова Стефанова

Член

 
 

 

   
       
 

СИК № 052200010, Кметство с.Полетковци, Община  Кула

 

Име

Длъжност

 

1.

Веселка Иванова Дочева

Председател

 

2.

Росен Ванков Генчев

Зам.-председател

 

3.

Петър Симов Симеонов

Секретар

 

4.

Надя Лалкова Тошкова

Член

 

5.

Митко Хилков Асенов

Член

 

6.

Юлия Серьожова Калинина

Член

 

7.

Изабел Пламенова Цветанова

Член

 
 

 

   

СИК № 052200011, Сграда на Клуб на пенсионера с.Старопатица,

       

Име

Длъжност

 

1.

Петя Йорданова Петкова

Председател

 

2.

Кристина Людмилова Ромилова

Зам.-председател

 

3.

Надежда Драгомирова Генова

Секретар

 

4.

Йонка Неделкова Цветкова

Член

 

5.

Вера Йолова Николова

Член

 

6.

Йошка Ненчева Петкова

Член

 

7.

Тихомир Неделчев Генчев

Член

 
       
 

СИК № 052200012, Кметство с.Тополовец, Община  Кула

 

Име

Длъжност

 

1.

Изабела Валериева Иванова

Председател

 

2.

Ива Людмилова Методиева

Зам.-председател

 

3.

Анелия Грозданова Петкова

Секретар

 

4.

Цанко Цветков Йонов

Член

 

5.

Полина Веселинова Лилова

Член

 

6.

Красимира Любенова Спасова

Член

 

7.

Мирослав Георгиев Петров

Член

 
       
 

СИК № 052200013, Кметство с.Цар Петрово, Община  Кула

 

Име

Длъжност

 

1.

Пламенка Вълчова Иванова

Председател

 

2.

Златка Иванова Петрова

Зам.-председател

 

3.

Анатоли Венциславов Йоргов

Секретар

 

4.

Светослав Генадиев Тодоров

Член

 

5.

Тони Крумов Славчев

Член

 

6.

Десислава Венева Лилова

Член

 

7.

Мира Любомирова Стоянова

Член

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК в община Кула, както следва:

Ваня Йорданова Стоянова

Лидия Генкова Младенова

Димитър Митов Илиев

Борислав Лалов Неделков

Даниела Александрова Иванова

Стоян Андреев Митов

Робърт Насков Занков

Николай Тодоров Иванов

Николай Иванов Иванов

Мартин Андрианов Александров

Асен Матеев Матеев

Марияна Ромилова Виденова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:02 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения