Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Видин, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Грамада, област Видин за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № 2084 от 31.08.2022 г. на кмета на община Грамада и с вх. № 56 от 31.08.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 23.08.2022 г. при кмета на община Грамада.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на СИК в общината.

Като взе предвид, че са изпълнени условията на Решения №9-НС/15.08.2022 г. и № 13-НС/18.08.2022 г. на РИК - Видин и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК в страната, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Грамада, както следва:
 

СИК № 051500001, населено място гр. Грамада, Община Грамада

     

Име

Длъжност

1.

Марийка Йорданова Петрова

Председател

2.

Славчо Цветков Кръстев

Зам.-председател

3.

Митко Петров Игнатов

Секретар

4.

Михаил Миков Мишев

Член

5.

Цеца Милчова Йорданова

Член

6.

Мария Стефчова Младенова

Член

7.

Наталия Петрова Йорданова

Член

     
 

СИК № 051500002, населено място гр. Грамада, Община Грамада

     

Име

Длъжност

1.

Нина Ангелова Найденова

Председател

2.

Преслава Рачева Тодорова

Зам.-председател

3.

Юлия Пенкова Илиева

Секретар

4.

Мими Цекова Цекова

Член

5.

Виктория Велкова Целкова

Член

6.

Веселка Данкова Начева

Член

7.

Александър Григоров Бояджийски

Член

     
 

СИК № 051500003, населено място гр. Грамада, Община Грамада

Име

Длъжност

1.

Перо Данчов Цветков

Председател

2.

Пенка Данкова Велкова

Зам.-председател

3.

Емилия Митева Илиева

Секретар

4.

Тошка Цанова Палуйкова

Член

5.

Даниела Иванова Велкова

Член

6.

Стефка Целова Стоянова

Член

7.

Здравка Георгиева Тодорова

Член

     
 

СИК № 051500004, населено място с. Тошевци, Община Грамада

Име

Длъжност

1.

Цветелина Петрова Данова

Председател

2.

Венелин Илиев Иванов

Зам.-председател

3.

Бояна Иванова Кръстева

Секретар

4.

Снежка Петкова Генчева

Член

5.

Наташка Виткова Асенова

Член

6.

Блажко Цветков Марков

Член

7.

Маргарита Янкулова Цокова

Член

     
 

СИК № 0515005, населено място с. Бранковци, Община Грамада

     

Име

Длъжност

1.

Перка Панкова Вълчева

Председател

2.

Гълъбинка Вълчева Тодорова

Зам.-председател

3.

Маргарита Василева Младенова

секретар

4.

Красимир Иванов Цанов

Член

5.

Стоян Владков Стефанов

Член

6.

Виктория Петрова Бързашка

Член

7.

Мартин Бориславов Лозанов

Член

     
 

СИК № 051500006, населено място с. Срацимирово, Община Грамада

     

Име

Длъжност

1.

Валя Сашкова Йотова

Председател

2.

Кирилка Тасева Иванова

Зам.-председател

3.

Цветелина Бориславова Лозанова

Секретар

4.

Наталия Конова Костова

Член

5.

Живка Маркова Кулева

Член

6.

Малинка Иванова Миткова

Член

7.

Симона Бойкова Огнянова

Член

     
 

СИК № 051500007, населено място с. Водна, Община Грамада

     

Име

Длъжност

1.

Наташа Александрова Тошева

Председател

2.

Владислав Илианов Младенов

Зам.-председател

3.

Радостина Пунчева Божинова

Секретар

4.

Данчо Петров Доков

Член

5.

Кирил Тодоров Митов

Член

6.

Галя Иванова Каменова

Член

7.

Звезделин Петров Първанов

Член

     
 

СИК № 051500008, населено място с. Милчина лъка, Община Грамада

     

Име

Длъжност

1.

Вануша Тодорова Иванова

Председател

2.

Биляна Валентинова Петрова

Зам.-председател

3.

Теменужка Иванова Иванова

Секретар

4.

Валери Иларионов Рагьов

Член

5.

Женя Сашова Маркова

Член

6.

Венцислав Василев Еленков

Член

7.

Вилимир Радостинов Нейков

Член

     
 

СИК № 051500009, населено място с. Медешевци, Община Грамада

     

Име

Длъжност

1.

Маргарита Игнатова Маринова

Председател

2.

Надежда Нешова Гергова

Зам.-председател

3.

Иван Стоянов Иванов

Секретар

4.

Павлинка Неделкова Райкова

Член

5.

Йордан Василев Йорданов

Член

6.

Виолета Цветанова Владимирова

Член

7.

Генади Петков Ценков

Член

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК в община Грамада, както следва:

Митко Нинков Миков

Звезделин Петров Първанов

Ваньо Милчов Иванов

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:01 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения