Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Видин, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Бойница, област Видин за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № ОД-02/1146 от 31.08.2022 г. на кмета на община Бойница и с вх. № 54 от 31.08.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 23.08.2022 г. при кмета на община Бойница.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на СИК в общината.

Като взе предвид, че са изпълнени условията на Решения №9-НС/15.08.2022 г. и № 13-НС/18.08.2022 г. на РИК - Видин и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК в страната, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Бойница, както следва:

 

СИК № 050300001, населено място с. Бойница  Община Бойница

 

Име

Длъжност

1

Биляна Иванова Илиева

Председател

2

Нели Станиславова Неделкова

Зам. председател

3

Виолета Цокова Недялкова

Секретар

4

Надежда Кирилова Нинкова

Член

5

Милчо Петков Петров

Член

6

Пенко Иванов Станков

Член

7

Детелин Тодоров Стефанов

Член

 

 

 

СИК № 050300002, населено място с. Бориловец и с. Шипикова махала,  Община Бойница

 

 

 

 

Име

Длъжност

1

Цеца Станкова Иванова

Председател

2

Светлин Митков Спасов

Зам. председател

3

Мими Василева Цанкова

Секретар

4

Ивайло Неделков Миланов

Член

5

Пламенка Маркова Недкова

Член

6

Нора Димитрова Камарашка

Член

7

Ценка Борисова Гресоева

Член

 

 

 

СИК № 050300003, населено място с. Шишенци и с. Градсковски колиби,  Община Бойница

 

 

 

 

Име

Длъжност

1

Малина Петкова Бальова

Председател

2

Цветомира Калчева Нинова

Зам. председател

3

Димитър Цветанов Камарашки

Секретар

4

Стефка Калчева Радева

Член

5

Иван Вълчев Иванов

Член

6

Иринка Владимирова Петрова

Член

7

Петър Каменов Николов

Член

 

 

 

СИК № 050300004, населено място с.Периловец,  Община Бойница

 

 

 

 

Име

Длъжност

1

Иван Димитров Камарашки

Председател

2

Параскева Младенова Ангелова

Зам. председател

3

Петрана Серафимова Петрова

Секретар

4

Валерия Миткова Петрова

Член

5

Витан Крачунов Константинов

Член

6

Станислав Евдокимов Цветанов

Член

7

Цветан Иванов Недков

Член

 

 

 

СИК № 050300005, населено място с. Раброво,  Община Бойница

 

 

 

 

Име

Длъжност

1

Паскуца Ванкова Първулова

Председател

2

Марияна Николова Микова

Зам. председател

3

Валентин Атанасов Тотомиров

Секретар

4

Анелия Боянова Илиева

Член

5

Виолета Паскова Иванова-Вълчева

Член

6

Тихомир Иванов Вълчев

Член

7

Валери Борисов Илиев

Член

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК в община Бойница, както следва:

Румен Николайчов Цоков

Красимир Нинов Нинов

Валентин Славчев Радулов

Райна Антова Нинова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:01 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения