Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Видин, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Белоградчик, област Видин за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № 4874 от 30.08.2022 г. на кмета на община Белоградчик и с вх. № 48 от 30.08.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 24.08.2022 г. при кмета на община Белоградчик.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на СИК в общината.

Като взе предвид, че са изпълнени условията на Решения № 9-НС/15.08.2022 г. и № 13-НС/18.08.2022 г. на РИК - Видин и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК в страната, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Белоградчик, както следва:

СИК № 050100001 населено място - Белоградчик, Община Белоградчик

Име

Длъжност

Елка Тодорова Лозанова -Петрович

Председател

Мариана Петрова Стефанова

Зам. председател

Михаил Иванов Живков

Секретар

Митка Иванова Георгиева

Член

Мариета Цветанова Петкова

Член

Пенка Лозанова Георгиева

Член

Лиляна Якимова Илиева

Член

Радослава Данкова Илиева

Член

Весела Иванова Капитанска

Член

 

 

СИК № 050100002 населено място - Белоградчик, Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Иванка Георгиева Стоянова

Председател

Галина Николова Иванова

Зам. председател

Венцислав Костов Гайтански

Секретар

Павлина Кубратова Борисова

Член

Даниела Спасова Борисова

Член

Ирена Вергилова Михайлова

Член

Русалия Ангелова Цветкова

Член

 

 

СИК № 050100003 населено място - Белоградчик, Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Десислава Юлиева Божкова

Председател

Красимира Цветанова Иванова

Зам. председател

Олег Илков Асенов

Секретар

Цветомира Ванкова Цолова

Член

Ивайло Борисов Иванов

Член

Ангелина Иванова Георгиева

Член

Камелия Милчева Бъчварова

Член

 

 

СИК № 004 населено място - Белоградчик, Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Митко Иванов Димитров

Председател

Боянка Иванова Махмуд

Зам. председател

Даниел Бориславов Дончев

Секретар

Владимира Иванова Вълчинова

Член

Цветелина Димитрова Цветанова

Член

Данаила Милчева Гайдарова

Член

Гинка Живова Михайлова

Член

 

 

СИК № 050100005 населено място - Белоградчик, Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Ана Серьожева Димитрова

Председател

Валентина Кирилова Иванова

Зам .председател

Елка Димитрова Петрова

Секретар

Светлана Василева Цвейна

Член

Юлия Минчова Димитрова

Член

Летка Николова Георгиева

Член

Любомира Лекова Иванова

Член

Зайда Мустафова Богданова

Член

Асенка Петрова Асенова

Член

 

 

СИК № 050100006 населено място - Белоградчик, Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Емил Тодоров Цветков

Председател

Илияна Иванова Димитрова

Зам. председател

Ивелина Валентинова Стефанова

Секретар

Пенка Велкова Георгиева

Член

Цветан Иванов Ангелов

Член

Весела Пепиева Тинкова

Член

Камелия Методиева Петкова

Член

Юлия Борисова Ангелова

Член

Мартин Васков Георгиев

Член

 

 

СИК № 050100007 населено място - Белоградчик, Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Галина Методиева Лилина

Председател

Елеонора Кольова Георгиева

Зам. председател

Нина Петрова Антова

Секретар

Желязко Пенков Живов

Член

Анета Георгиева Иванова

Член

Ирена Милчова Иванова

Член

Иванка Георгиева Иванова

Член

Зоя Кръстева Младенова

Член

Катюша Михайлова Конова

Член

 

 

СИК № 050100008 населено място - Белоградчик, Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Соня Маркова Петрова

Председател

Димитър Любенов Димитров

Зам. председател

Маргарита Красимирова Маринова

Секретар

Тони Митков Ваньов

Член

Иван Алексиев Виденов

Член

Елка Василева Иванова

Член

Маргарита Николова Атанасова

Член

Милена Любенова Иванова

Член

Никола Благоев Кольов

Член

 

 

СИК № 050100009 населено място Боровица Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Ренета Емилова Георгиева

Председател

Георги Атанасов Йолов

Зам. председател

Любомир Николов Веселинов

Секретар

Ваня Станчева Атанасова

Член

Иванка Йорданова Йорданова

Член

Иванка Петкова Вельова

Член

Наташа Младенова Ролинска

Член

 

 

СИК № 050100010 населено място Чифлик -  Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Анжела Ангелова Иванова

Председател

Валентин Стефанов Петков

Зам. председател

Параскева Иванова Тодорова

секретар

Мария Трифонова Спасова

Член

Стилиян Димитров Славчев

Член

Красимир Пантов Найденов

Член

Мартин Даниелов Милков

Член

 

 

СИК № 050100011 населено място Рабиша Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Милена Николова Микова

Председател

Соня Цанова Генчева

Зам. председател

Светла Иванова Спасова

Секретар

Ласка-Деяна Еленкова Данаилова

Член

Владимир Иванов Цеков

Член

Силвия Красимирова Дафинина

Член

Константин Луканов Драгомански

Член

 

 

СИК № 050100012 населено място Праужда Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Бисерка Димитрова Ангелова

Председател

Любчо Милков Димитров

Зам. председател

Силвия Радкова Виденова

Секретар

Биляна Илкова Василева

Член

Паола Красимирова Найденова

Член

Недка Йорданова Николова

Член

Гергана Веселинова Маркова

Член

 

 

СИК № 013 населено място Раяновци Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Пенко Георгиев Кръстев

Председател

Павлин Симеонов Първулов

Зам. председател

Наталия Стефанова Милкова

Секретар

Михаела Евгениева Калиничова

Член

Гица Славчева Лилова

Член

Ветка Миланова Атанасова

член

Иван Цветков Иванов

Член

 

 

СИК № 050100014 населено място Стакевци Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Тодорка Любомирова Иванова

Председател

Жечка Цветкова Асенова

Зам. председател

Иван Боянов Виденов

Секретар

Владислав Ангелов Александров

Член

Лиляна Заркова Вълчина

Член

Василка Иванова Тонинска

Член

Иванка Петрова Петрова

Член

 

 

СИК № 050100015 населено място Гранитово Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Кристофър Георгиев Борисов

Председател

Васко Илиев Петров

Зам. председател

Илианна Илиева Серафимова

Секретар

Надя Петрова Дамянова

Член

Златка Калоферова Георгиева

Член

Пламен Асенов Михайлов

Член

Даниела Георгиева Найденова

Член

 

 

СИК № 050100016 населено място Дъбравка Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Стефка Иванова Николова

Председател

Димитър Славчев Димитров

Зам. председател

Сашко Георгиев Трифонов

Секретар

Савина Иванова Иванова

Член

Биляна Йорданова Илчева

Член

Райка Борисова Цолова

Член

Тина Ангелова Василева

Член

 

 

СИК № 050100017 населено място Салаш Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Илия Николов Илиев

Председател

Галина Иванова Ангелова

Зам. председател

Даниела Боянова Иванова

Секретар

Венка Радославова Георгиева

Член

Стилияна Милкова Костадинова

Член

Зорница Иванова Иванова

Член

Алекс Руменов Цанков

Член

 

 

СИК № 050100018 населено място Ошане Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Пенко Методиев Петров

Председател

Деян Ивайлов Димитров

Зам. председател

Богдан Александров Богданов

Секретар

Боряна Кръстева Илиева

Член

Мирослава Милчова Кръстева

Член

Христина Петкова Тодорова

Член

Наташа Ангелова Димитрова

Член

 

 

СИК № 050100019 населено място Вещица Община Белоградчик

 

Име

Длъжност

Зорница Венциславова Маринова

Председател

Боян Иванов Димитров

Зам. председател

Наташа Ангелова Димитрова

Секретар

Ирина Борисова Спасова

Член

Габриела Бориславова Лилина

Член

Соня Борисова Стаменова

Член

Мартин Иванов Марков

Член

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъка на резервните членове на СИК в община Белоградчик, както следва:

Славчо Василев Иванов

Пепи Трифонова Найденова

Костадин Иванов Костов

Татяна Борисова Тодорова

Иванка Ценова Николова

Тодоринка Радкова Иванова

Стефка Иванова Стоянова

Кирилка Спасова Филипова

Маргарита Цветанова Петрова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения