Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 2-НС
Видин, 13.08.2022

ОТНОСНО: Печат на Районна избирателна комисия – Видин.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1219-НС от 10.08.2022г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия –Видин

 

РЕШИ:

 

 1. Районна избирателна комисия – Видин има 1 (един) печат.
 2. Определя Даниел Боянов – Председател на РИК - Видин да маркира заедно с секретаря  на РИК – Видин- Павел Петков печата на комисията.
 3. За маркирането на печата да се състави протокол, подписан от членовете на РИК - Видин, съдържащ по 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:10 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения