Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
Видин, 02.10.2022

ОТНОСНО: Разнасяне на допълнителни бюлетини за СИК № 051600014- с. Медовница, общ. Димово и СИК № 053300002- с. Гюргич, общ. Ружинци.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 18 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

 

 

РЕШИ:

 

 1. На СИК № 051600014- с. Медовница, общ. Димово и СИК № 053300002- с. Гюргич, общ. Ружинци да бъдат предоставени допълнително на 02.10.2022г. по 100 броя бюлетини за всяка една от секционните комисии.

 

 1. Упълномощава Росен Кръстев – зам. председател на РИК –Видин и Иван Перчински - член на РИК- Видин да предадат на СИК № 051600014- с. Медовница, общ. Димово и СИК № 053300002- с. Гюргич, общ. Ружинци бюлетините по т. 1 от настоящето решение и да оформи съответния протоколи за приемане и предаване.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 02.10.2022 в 18:54 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения