Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 177-НС
Видин, 02.10.2022

ОТНОСНО: Жалба от Любен Иванов Иванов, представляващ коалиция Демократична България- Обединение.

В РИК – Видин е постъпила жалба от Любен Иванов Иванов, представляващ коалиция Демократична България- Обединение с вх. № 343/02.10.2022г., 16.40 ч. по описа на РИК - Видин. В сигнала се твърди, че от 16,00ч. на 02.10.2022г. в избирателните секции в кв. Нов път в гр. Видин масово се гласува от лица гласували, но при повторното гласуване същите гласуват с чужди и неистински лични карти.

Районна избирателна комисия – Видин, разгледа постъпилата жалба и констатира, че в същата се излагат твърдения за извършване на деяние, притежаващо признаци на престъпление от общ характер. На следващо място, РИК- Видин не разполага с необходимите специални знания и компетентности по установяване истинността на лични документи за самоличност. Същевременно РИК- Видин констатира, че жалбата е адресирана Районна прокуратура.

При проверката не бе установено твърдяното в жалбата нарушение на изборното законодателство.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

Приема за сведение жалба от Любен Иванов Иванов, представляващ коалиция Демократична България- Обединение с вх. № 343/02.10.2022г., 16.40 ч. по описа на РИК - Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 02.10.2022 в 18:53 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения