Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 175-НС
Видин, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС

В РИК – Видин е постъпил сигнал от Александър Филчев Матеев с вх. № 339/02.10.2022 г., 12.58 ч.  по описа на РИК - Видин. В сигнала се твърди, че срещу СИК 74  в община Видин, намираща се н кв. Нов път, лицето Веселин Асенов (член на същия СИК) гласува на машината вместо гласоподаватели в полза на ДПС. След отправена му забележка от Председателя на комисията Асенов заплашил със саморазправа. Твърди се, че Асенов е роднина на кандидат от ДПС.

Районна избирателна комисия – Видин, чрез Росен Кръстев- зам. председател на РИК- Видин и членовете Захарин Захариев и Васил Бенов извърши проверка, в резултат на която бе установено следното:

Председателката на комисията е обяснила, че действително е имало вербален конфликт помежду им, който е предотвратен веднага. Не са се събрани никакви доказателства от които да може да бъде направено обосновано предположение, че Асенов е гласувал вместо избирател. Членовете на комисията отричат Асенов да е гласувал вместо гласоподаватели в конкретната избирателна комисия.

На комисията е указано стриктно да спазва изборното законодателство. Проведен е разговор с дежурните служители от МВР към които е отправена молба да оказват съдействие на председателя на комисия при поискано от негова страна такова.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

Оставя без уважение сигнал от Александър Филчев Матеев с вх. № 339/02.10.2022 г., 12.58 ч.  по описа на РИК – Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 02.10.2022 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения