Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 174-НС
Видин, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

В РИК – Видин е постъпил сигнал от Александър Филчев Матеев с вх. № 341/02.10.2022 г., 15.10 ч.  по описа на РИК - Видин. В сигнала се твърди, че срещу СИК 051600022  в с. Арчар, община Димово има агитационни материали на ДПС.

Районна избирателна комисия – Видин, чрез Славяна Младенова – член на комисията, извърши проверка, в резултат на която бе установено от председателя комисията, че има агитационни материали срещу СИК.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, изразяващо се в поставяне на агитационни материали.

УКАЗВА на кмета на община Димово да предприеме необходимите действия за премахване на агитационните материали.

УКАЗВА на председателя на СИК 051600022  в с. Арчар, община Димово да предприеме необходимите действия за премахване на агитационните материали.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 02.10.2022 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения