Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 172-НС
Видин, 02.10.2022

ОТНОСНО: Разнасяне на допълнителни бюлетини за СИК № 050900083 – с. Дружба, общ. Видин и за СИК № 050900045 – гр. Видин, община Видин.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 18 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

 1. На СИК № 050900083 – с. Дружба, община Видин и СИК № 050900045 – гр. Видин, общ. Видин да бъдат предоставени допълнително на 02.10.2022г. по 100 броя бюлетини за всеки СИК.

 

 1. Упълномощава Даниел Цветанов – председател на РИК –Видин и Соня Иванова - член на РИК- Видин да предадат на СИК № 050900083 – с. Дружба, общ. Видин и СИК № 050900045 – гр. Видин, общ. Видин бюлетините по т. 1 от настоящето решение и да оформи съответния протокол за приемане и предаване.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 02.10.2022 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения