Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 170-НС
Видин, 02.10.2022

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 336/02.10.2022 г. от Любен Иванов Иванов - упълномощен представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

Постъпила е жалба с вх. № 336/02.10.2022 г. от Любен Иванов Иванов - упълномощен представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, с която уведомява, че в СИК 053000002 Ново село, зам. кмета на община на Ново село Деяна Стоянова нахлула в секцията и давала указания на комисията по какъв начин да организира и проведе изборния ден, без да са конкретизирани.

     Проведен беше разговор от Росен Ангелов – зам. председател на РИК – Видин с Антоанета Кежова-председател на секционната комисия, която съобщи, че зам. кмета на Община Ново село действително е влизала и излизала от избирателната секция, но не е давала никакви указания на комисията по какъв начин да организира и проведе изборния ден. При това положение РИК-ВИДИН не  установява твърдените в жалбата нарушения.

       Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1, т.1 и  т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

                                                                 РЕШИ:

      ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 336/02.10.2022 г. от Любен Иванов Иванов - упълномощен представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

     Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

       Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 02.10.2022 в 12:29 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения