Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 169-НС
Видин, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава СИК № 050300002 в община Бойница в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

В РИК Видин след започване на изборния ден е получено съобщение за неявяване на зам. председател в СИК № 050300002 в с. Бориловец, община Бойница. След проведен разговор с назначеното лице - Валерия Петрова Маринова, същата заяви, че няма да участва в СИК по лични причини.

С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да освободи Валерия Петрова Маринова като зам. председател на СИК № 050300002 в с. Бориловец, община Бойница и да преназначи член от комисията за зам. председател, поради което на основание чл. чл. 229, ал. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА Валерия Петрова Маринова като зам. председател на СИК № 050300002 - с. Бориловец, община Бойница

НАЗНАЧАВА  Пламенка Маркова Недкова от член на зам. председател на СИК № 050300002 - с. Бориловец, община Бойница

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 02.10.2022 в 09:42 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения