Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 167-НС
Видин, 02.10.2022

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощен представител на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

В 8:42 часа в информационната система на РИК Видин е генерирано съобщение за несъответствие на Татяна Иванова Ценкова.

С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да заличи Татяна Иванова Ценкова като упълномощен представител на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА Татяна Иванова Ценкова като упълномощен представител на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ от публикуваният от РИК Видин списък на упълномощените представители.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 02.10.2022 в 09:40 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения