Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 163-НС
Видин, 01.10.2022

ОТНОСНО: Констатиране на несъвместимост в СИК 051600003, с. Лагошевци община Димово.

В РИК – Видин е постъпил устен доклад от члена на РИК Иван Перчински. Същият докладва, че при раздаване на изборни книжа и материали днес 01.10.2022г. в   СИК 051600003, с. Лагошевци община Димово е установил в личен разговор с лицата Валя Младенова Танева и Ивайло Валериев Николчин, членове на секционната комисия, че същите са майка и син.

 

РИК – Видин прецени, че е налице несъвместимост по смисъла на чл. 96, във връзса с чл. 66, ал.2 от Изборния кодекс. При извършената от РИК проверка се установи че и двете лица са назначени за членове на СИК с едно и също Решение № 59- НС от 06.09.2022 г . на РИК - Видин,  поради което и за двете лица е налице несъвместимост.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

 

 

ОСВОБОЖДАВА Валя Младенова Танева като член на СИК 051600003, с. Лагошевци община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Валериев Николчин като член на СИК 051600003, с. Лагошевци община Димово.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:16 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения