Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 162-НС
Видин, 01.10.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в община Белоградчик.

В РИК – Видин е постъпило предложение от Неофит Николов Петков, представляващ коалиция „ГЕРБ - СДС“ с вх. № 318 от 01.10.2022 г. по описа на РИК – Видин, за промяна в състава на СИК в община Белоградчик .

 

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави  на СИК в община Белоградчик, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Елка Василева Иванова като член на СИК № 050100008 –  община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Владимир Тарасиев Николов за член на СИК № 050100008 –  община Белоградчик.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 01.10.2022 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения