Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
Видин, 15.08.2022

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции в изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 882/05.08.2022 г. на кмета на община Белоградчик са образувани 19 /деветнадесет/ избирателни секции на територията на община Белоградчик за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 140/08.08.2022 г. на кмета на община Бойница са образувани 5 /пет/ избирателни секции на територията на община Бойница за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед 113/08.08.2022 г. на кмета на община Брегово са образувани 12 /дванадесет/ избирателни секции на територията на община Брегово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД-02-11-786/10.08.2022 г. на кмета на община Видин са образувани 121 /сто двадесет и една/ избирателни секции на територията на община Видин за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 148/09.08.2022 г. на кмета на община Грамада са образувани 9 /девет/ избирателни секции на територията на община Грамада за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД-02-204/08.08.2022 г. на кмета на община Димово са образувани 24 /двадесет и четири/ избирателни секции на територията на община Димово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД-18-117/05.08.2022 г. на кмета на община Кула са образувани 13 /тринадесет/ избирателни секции на територията на община Кула за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 208/04.08.2022 г. на кмета на община Макреш са образувани 7 /седем/ избирателни секции на територията на община Макреш за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД 02-161/09.08.2022 г. на кмета на община Ново село са образувани 7 /седем/ избирателни секции на територията на община Ново село за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 491/09.08.2022 г. на кмета на община Ружинци са образувани 10 /десет/ избирателни секции на територията на община Ружинци за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 298/10.08.2022 г. на кмета на община Чупрене са образувани 10 /десет/ избирателни секции на територията на община Чупрене за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 8, чл. 9, ал. 6 и 8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1203-НС/04.08.2022 г. на ЦИК за определяне на единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

АА е номерът на изборния район в страната, в случая 05 /Пети/ район - Видински, включващ общините: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене;

ВВ е номерът на община, включена в Пети район - Видински, съгласно ЕКАТТЕ, който за община Белоградчик е 01 /нула едно/, за община Бойница е 03 /нула три/, за община Брегово е 06 /нула шест/, за община Видин е 09 /нула девет/, за община Грамада е 15 /петнадесет/, за община Димово е 16 /шестнадесет/, за община Кула е 22 /двадесет и две/, за община Макреш е 25 /двадесет и пет/, за община Ново село е 30 /тридесет /, за община Ружинци е 33 /тридесет и три/, за община Чупрене е 37 /тридесет и седем/;

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление – София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула);

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна – номерът на секцията в административния район.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - Видин

 

Р Е Ш И:

        

Формира единните номера на избирателните секции в изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

От № 050100001 до № 050100019 вкл. в община Белоградчик

От № 050300001 до № 050300005 вкл. в община Бойница

От № 050600001 до № 050600012 вкл. в община Брегово

От № 050900001 до №  050900121 вкл. в община Видин

От № 051500001 до №  051500009 вкл. в община Грамада

От № 051600001 до №  051600024 вкл. в община Димово

От № 052200001 до №  052200013 вкл. в община Кула

От № 052500001 до №  052500007 вкл. в община Макреш

От № 053000001 до №  053000007 вкл. в община Ново село

От № 053300001 до №  053300010 вкл. в община Ружинци

От № 053700001 до №  053700010 вкл. в община Чупрене

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 15.08.2022 в 18:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения