Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 1-НС
Видин, 13.08.2022

ОТНОСНО: Номерация на решенията на Районна избирателна комисия - Видин за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и начина на тяхното обявяване.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, и чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

 1. Взетите от РИК - Видин решения за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението “НС”.
 2. Определя следното място за обявяване на решенията на РИК - Видин: главния вход на сградата на Областна администрация - Видин, находящ се на адрес: гр. Видин. ул. Дунавска № 6.
 3. Взетите решения се публикуват и на интернет страницата на РИК – Видин: http://rik05.cik.bg.

   

   

  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

  Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:08 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения