Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 184-НС
Видин, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Любен Иванов Иванов, пълномощник на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

В РИК – Видин е постъпила жалба с вх. № 325/11.07.2021 г., 10.42 ч.  по описа на РИК - Видин, подадена от Любен Иванов Иванов, пълномощник на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за област Видин. В жалбата се твърди, че са били предупредили РИК – Видин, че се подготвя провал на машинното гласуване в с. Арчар чрез повреждане на машини, както и че поради бездействие от страна на РИК една от машините е вече счупена и е на път да се провали машинното гласуване в „това критично населено място“. Твърди се също, че се подготвя провал на машинното гласуване в кв. Нов път в гр. Видин, в Белоградчик в ромската махала, в с. Ружинци и с. Дреновец. Жалбоподателят настоява за активни действия от страна на РИК – Видин и преустановяване на „пасивното поведени пред тази масивна акция, която е насочена за провал на установеното със закон гласуване“.

Преди постъпване на жалбата, в РИК – Видин е постъпила информация от състава на СИК № 051600023 – с. Арчар, за повреда в машината за гласуване. В тази връзка от страна на РИК – Видин е разпоредена незабавна проверка, като Соня Иванова и Захарин Захариев – членове на РИК са изпратени за извършване на проверка в СИК № 051600023 – с. Арчар. По време на проверката, техник на „СИЕЛА НОРМА“ АД е констатирал, че възникналата повреда прави невъзможно продължаване на гласуването с машина. В допълнение, следва да се посочи, че спрямо техническите параметри на машините за гласуване, тяхната поддръжка и техническа изправност не е от компетентността и правомощията на РИК - Видин.

По отношение на твърденията за подготвян провал на машинното гласуване в кв. Нов път в гр. Видин, в Белоградчик в ромската махала, в с. Ружинци и с. Дреновец, РИК – Видин намира, че следва да изпрати жалбата по компетентност на РП – Видин.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ИЗПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ на РП – Видин жалба с вх. № 325/11.07.2021 г., 10.42 ч.  по описа на РИК - Видин, подадено от Любен Иванов Иванов, пълномощник на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за област Видин, за предприемане на действия по компетентност в частта, относно подготвян провал на машинното гласуване в кв. Нов път в гр. Видин, в Белоградчик в ромската махала, в с. Ружинци и с. Дреновец.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 11.07.2021 в 15:00 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения