Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 160-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, пълномощник на ПП „Има такъв народ“

В РИК – Видин е постъпил сигнал с вх. № 296/09.07.2021 г., 16.55 ч.  по описа на РИК - Видин, подаден от Иво Георгиев Атанасов, пълномощник на ПП „Има такъв народ“. В сигнала се излага, че на 07.07.2021г. е постъпило искане с вх.№ 242 от името на Пламен Панков – общински координатор на ПП “Има такъв народ“ за освобождаване на секретар в СИК № 051600003 на лицето Мая Иванова Василева. Искането е изпратено от служебния имейл на общ. Димово. Предложено е лицето Галина Цветанова Младенова за секретар СИК № 051600003. Твърди се, че искането не е подписано от Пламен Панков, а подписа му е сканиран или фалшифициран. Иска се РИК – Видин да сезира компетентните органи за наличие на данни за извършено престъпление.

Към сигнала е приложено предложение с вх. № 242/07.07.2021г. по описа на РИК - Видин, получен по електронната поща на РИК- Видин.

Предвид твърденията в сигнала, РИК – Видин намира, че следва да го изпрати по компетентност на Районна прокуратура – Видин, ведно с Решение № 139-НС от 08.07.2021 г. на РИК – Видин, с което комисията се е произнесла по предложение с вх. № 242/07.07.2021г. по описа комисията.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

 

            ИЗПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ на Районна прокуратура – Видин сигнал с вх. № 296/09.07.2021 г., 16.55 ч.  по описа на РИК - Видин, подаден от Иво Георгиев Атанасов, пълномощник на ПП „Има такъв народ“.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:59 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения