Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 157-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 292 от 09.07.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 52 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Заявлението е подписано от Лозина Николова – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък с 52 упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

 

            ПУБЛИКУВА списък с 52 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, както следва:

   

№ по ред

Три имена

Пълномощно №

1

Пролетка Найденова Пекова

1/09.07.2021

2

Елка Антимова Младенова

 3/09.07.2021

3

Светла Николова Цветанова

 4/09.07.2021

4

Марчо Цветанов Жиков

 5/09.07.2021

5

Румен Иванов Захариев

 6/09.07.2021

6

Тинчо Тодоров Иванов

 7/09.07.2021

7

Славчо Яков Младенов

 8/09.07.2021

8

Венцислав Цветанов Жиков

 9/09.07.2021

9

Румяна Гайдарова Стоянова

 10/09.07.2021

10

Петранка Вълчева Йончева

 11/09.07.2021

11

Йордан Атанасов Великов

 13/09.07.2021

12

Лилия Иванова Тасева

 14/09.07.2021

13

Василка Страхилова Луканова

 15/09.07.2021

14

Кирил Георгиев Иванов

 16/09.07.2021

15

Стоян Симеонов Стойков

 17/09.07.2021

16

Милчо Савов Евгениев

 18/09.07.2021

17

Тодор Иванов Тодоров

 19/09.07.2021

18

Юри Йорданов Димитров

 20/09.07.2021

19

Иво Димитров Георгиев

 21/09.07.2021

20

Мирела Иванова Маркова

 22/09.07.2021

21

Тодор Георгиев Тодоров

 23/09.07.2021

22

Цветомир Митков Велиев

 24/09.07.2021

23

Маргаритка Василева Николова

 25/09.07.2021

24

Цветан Кръстев Николов

 26/09.07.2021

25

Методи Иванов Александров

 27/09.07.2021

26

Валери Любомиров Савов

 28/09.07.2021

27

Венелин Маринов Тодоров

 29/09.07.2021

28

Емил Мидолевскиев Георгиев

 30/09.07.2021

29

Ивайло Цветанов Евстатиев

31/09.07.2021

30

Веселка Гошова Йончева

32/09.07.2021

31

Емил Ванчов Петков

33/09.07.2021

32

Нора Илиянова Ванкова

34/09.07.2021

33

Кънчо Георгиев Йотов

35/09.07.2021

34

Габриела Петрова Цолова

36/09.07.2021

35

Павлина Петкова Петрова

37/09.07.2021

36

Веселка Начева Въткова

38/09.07.2021

37

Мариела Валериева Лозанова

39/09.07.2021

38

Ванчо Цоков Иванов

40/09.07.2021

39

Цветелина Бойкова Василева

41/09.07.2021

40

Христо Вълчов Петков

42/09.07.2021

41

Николай Петров Валериев

43/09.07.2021

42

Николай Валериев Рангелов

44/09.07.2021

43

Етелка Иванова Цекова

45/09.07.2021

44

Василена Пламенова Ангелова

46/09.07.2021

45

Виолета Цветанова Владимирова

47/09.07.2021

46

Снежина Кирилова Николова

48/09.07.2021

47

Елвис Викторов Александров

50/09.07.2021

48

Радко Крумов Георгиев

51/09.07.2021

49

Силвия Гошкова Ангелуцова

52/09.07.2021

50

Алеко Борисов Рангелов

53/09.07.2021

51

Андриян Тодоров Савов

54/09.07.2021

52

Мариела Любенова Славчева

55/09.07.2021

 

 

                Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:58 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения