Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция БСП за България в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 290 от 09.07.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 28  упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция БСП за България в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. Заявлението е подписано от Лъчезар Предоев – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че предложените лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да публикува списък със 28 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция БСП за България.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък със 28 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция БСП за България, както следва:

   


по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

 
 

1

Галина Радионова Николова

1 / 07.07.2021 г.

 

2

Георги Николов Живков

2 / 07.07.2021 г.

 

3

Милена Любомирова Цветанова

3 / 07.07.2021 г.

 

4

Елена Георгиева Джунинска

4 / 07.07.2021 г.

 

5

Славчо Василев Иванов

5 / 07.07.2021 г.

 

6

Маргарита Лозанова Влашева

6 / 07.07.2021 г.

 

7

Слави Иванов Лазаров

7 / 07.07.2021 г.

 

8

Александър Живков Живков

8 / 07.07.2021 г.

 

9

Стефка Димитрова Ранчинска

9 / 07.07.2021 г.

 

10

 Людмила Николова Борисова

10 / 27.03.2021 г.

 

11

Гичка Иванова Живкова

11 / 27.03.2021 г.

 

12

Величка Димитрова Богдановска

12 / 27.03.2021 г.

 

13

Димитър Асенов Митев

13 / 27.03.2021 г.

 

14

Елиза Борисова Живова

14 / 27.03.2021 г.

 

15

Цветанка Цветанова Георгиева

15 / 27.03.2021 г.

 

16

Ференц Автономов Петров

16 / 07.07.2021г.

 

17

Фидел Панталеймонов Петров

17 / 07.07.2021г.

 

18

Вера Дамянова Цветкова

18 / 07.07.2021г.

 

19

Людмил Панталеев Якимов

19 / 07.07.2021г.

 

20

Румен Христофоров Петров

20 / 07.07.2021г.

 

21

Емил Миронов Тодоров

21 / 07.07.2021г.

 

22

Христо Димитров Спасов

23 / 07.07.2021г.

 

23

Илиян Бойков Ицов

24 / 07.07.2021г.

 

24

Иван Цветанов Борисов

25 / 07.07.2021г.

 

25

Добромир Филипов Тодоров                      

26 / 07.07.2021г.

 

26

Кирил Георгиев Кирилов                             

27 / 07.07.2021г.

 

27

Сашко Велков Димитров

28 / 07.07.2021г.

 

28

Радка Тодорова Виденова

29 / 07.07.2021г.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения