Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 153-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция БСП за България в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 289 от 09.07.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 10 застъпници на кандидатската листа на коалиция БСП за България в изборите за народни представители 11 юли 2021 г. и рег. № 1 от 09.07.2021г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от  Лъчезар Предоев – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 10 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС от 31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция БСП за България:

 

1.

Михаил Миков Мишев

2.

Стефка Митова Иванова

3.

Данаил Борисов Дичев

4.

Силвия Любомирова Славчева

5.

Иван Василев Антов

6.

Борис Дичев Илиев

7.

Гачо Николов Антов

8.

Сашко Цветанов Рангелов

9.

Владо Каменов Гергов

10.

Цветанка Спасова Иванова

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения