Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на партия Републиканци за България в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 288 от 09.07.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 53  упълномощени представители на кандидатската листа на партия Републиканци за България в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. Заявлението е подписано от Албена Георгиева – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че предложените лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да публикува списък със 53 упълномощени представители на кандидатската листа на партия Републиканци за България, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

 

  1. ПУБЛИКУВА списък със 53 упълномощени представители на кандидатската листа на партия Републиканци за България, както следва:

    №

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

 

1

Венцислав Христов Вътков

002/09.07.2021г.

2

Ваньо Георгиев Георгиев

003/09.07.2021г.

3

Латинка Цанкова Долумджийска

004/09.07.2021г.

4

Диян Асенов Иванов

005/09.07.2021г.

5

Георги Велков Ангелов

006/09.07.2021г.

6

Бойко Еленков Иванов

007/09.07.2021г.

7

Иван Валериев Ерменков

008/09.07.2021г.

8

Милка Дянкова Павлова

009/09.07.2021г.

9

Лиляна Борисова Петрова

010/09.07.2021г.

10

Неделя Борисова Горанова

011/09.07.2021г.

11

Владимир Анатолиев Цветанов

012/09.07.2021г.

12

Цветомир Стефчов Георгиев

013/09.07.2021г.

13

Анатоли Валентинов Асенов

014/09.07.2021г.

14

Аделина Викторова Илиева

015/09.07.2021г.

15

Васко Кирилов Василев

016/09.07.2021г.

16

Росица Димитрова Аврамова

017/09.07.2021г.

17

Веселка Лъчезарова Паисиева

018/09.07.2021г.

18

Горан Димитров Горанов

019/09.07.2021г.

19

Татяна Петрова Антова

020/09.07.2021г.

20

Владимир Емилов Найденов

021/09.07.2021г.

21

Венета Ванчова Маринова

022/09.07.2021г.

22

Цецко Данчов Цанов

023/09.07.2021г.

23

Георги Петров Стоянов

024/09.07.2021г.

24

Нора Радославова Горанова

025/09.07.2021г.

25

Деян Руменов Драгуцов

026/09.07.2021г.

26

Румен Драгуцов Предов

027/09.07.2021г.

27

Соня Транчова Йорданова

028/09.07.2021г.

28

Йордан Божков Йорданов

029/09.07.2021г.

29

Ангелина Фердинандова Тошева

030/09.07.2021г.

30

Кръсто Николов Иванов

031/09.07.2021г.

31

Петър Георгиев Петров

032/09.07.2021г.

32

Таня Николова Иванова

033/09.07.2021г.

33

Надя Василева Томова

034/09.07.2021г.

34

Богдан Кольов Томов

035/09.07.2021г.

35

Стефан Маленков Митков

036/09.07.2021г.

36

Димитър Сашов Стаменов

037/09.07.2021г.

37

Борис Славчев Алеков

038/09.07.2021г.

38

Кочо Маринов Кочев

039/09.07.2021г.

39

Марин Петков Николов

040/09.07.2021г.

40

Огнян Стефанов Илиев

041/09.07.2021г.

41

Илия Огнянов Илиев

042/09.07.2021г.

42

Никола Атанасов Николов

043/09.07.2021г.

43

Миглена Данкова Костова

044/09.07.2021г.

44

Павел Емилов Скакцов

045/09.07.2021г.

45

Даниела Цветанова Колбина

046/09.07.2021г.

46

Галина Иванова Георгиева

047/09.07.2021г.

47

Гаврил Каменов Спасов

048/09.07.2021г.

48

Георги Теодосиев Аристотелов

049/09.07.2021г.

49

Венелин Петков Занов

050/09.07.2021г.

50

Евгений Юриевич Колбин

051/09.07.2021г.

51

Лили Сашова Сашова

052/09.07.2021г.

52

Лидия Илиева Гергова

053/09.07.2021г.

53

Симон Лидиев Гергов

054/09.07.2021г.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения