Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 285 от 09.07.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 1 застъпник на кандидатската листа на коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в изборите за народни представители 11 юли 2021 г. и рег. № 4 от 09.07.2021 г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от  Стефан Лазаров Стефанов – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ името и ЕГН на лицето, заявено за регистрация като застъпник на кандидатската листа и 1 деклараця.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицето, предложено в списъка, отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС от 31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА Теменуга Георгиева Мирчева като застъпник на кандидатската листа на коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:54 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения