Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 149-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Заличаване в списъка на упълномощените представителите на Коалиция “ГЕРБ-СДС“

Постъпило е заявление от Соня Микова Иванова с вх. № 284 от 09.07.2021 г. по описа на РИК – Видин за  отписването й като упълномощен представител  с пълномощно №116/01.07.2021 г. от списък, публикуван с решение № 89-НС/02.07.2021 г. на РИК – Видин, с упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция “ГЕРБ–СДС“, в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

 

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА Соня Микова Иванова от публикуван на страницата на РИК-Видин Списък на упълномощените представителите на Коалиция “ГЕРБ-СДС“.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:54 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения