Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващ застъпник на кандидатската листа на партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

Постъпило е предложение с вх. № 283 от 09.07.2021 г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 1 /един/ заместващ застъпник на кандидатската листа на партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и рег. № 3, стр.3 от 09.07.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на заместващи застъпници. Заявлението е подписано от Тодор Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ името и ЕГН на лицето, заявено за регистрация като заместващ застъпник на кандидатската листа, както и на лицето, което се замества, 1 брой декларация и 1 брой удостоверение на заместения застъпник.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицето, предложено в списъка, отговаря на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да замени застъпника на кандидатската листа на партия „ДПС“, поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 15  във връзка с чл. 118, ал.4  от Изборния кодекс и Решение № 165-НС от 31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Живка Стоянова Савова като застъпник на кандидатската листа на партия „ДПС“ и анулира издаденото й удостоверение.

РЕГИСТРИРА Мария Максимова Иванова като застъпник на кандидатската листа на партия „ДПС“.

На регистрирания застъпник да бъде издадено удостоверение.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:53 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения