Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 282 от 09.07.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 33  упълномощени представители на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. Заявлението е подписано от Тодор Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 32 от предложените лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на Симона Людмилова Любенова, се установи, че същата е регистрирана като застъпник на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде публикуван, като представител. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да публикува списък със 32 упълномощени представители на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

 

 1. ПУБЛИКУВА списък с 32 упълномощени представители на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

   

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Ваня Петрова Василева

№ 112  – 155/ 01.07.2021 г.

2

Иванка Тодорова Иванова

№ 112  – 156/ 01.07.2021 г.

3

Лилия Костова Рангелова

№ 112  – 157/ 01.07.2021 г.

4

Александър Стилиянов Петров

№ 112  – 158/ 01.07.2021 г.

5

Нели Василева Александрова

№ 112  – 159/ 01.07.2021 г.

6

Сашко Тодоров Иванов

№ 112  – 160/ 01.07.2021 г.

7

Захари Миланов Иванов

№ 112  – 161/ 01.07.2021 г.

8

Атанаска Йорданова Ганчева

№ 112  – 162/ 01.07.2021 г.

9

Веса Петрунова Йорданова

№ 112  – 163/ 01.07.2021 г.

10

Марин Шевкиев Георгиев

№ 112  – 164/ 01.07.2021 г.

11

Огнян Петров Лилов

№ 112  – 165/ 01.07.2021 г.

12

Мариана Кочова Маринова

№ 112  – 166/ 01.07.2021 г.

13

Ягодинка Самуилова Данчова

№ 112  – 167/ 01.07.2021 г.

14

Еленка Янкова Кирилова

№ 112  – 168/ 01.07.2021 г.

15

Вела Миланова Костова

№ 112  – 169/ 01.07.2021 г.

16

Петър Кольов Бонев

№ 112  – 170/ 01.07.2021 г.

17

Данчо Георгиев Цеков

№ 112  – 171/ 01.07.2021 г.

18

Ангелина Евлогиева Христова

№ 112  – 172/ 01.07.2021 г.

19

Рая Ивайлова Лилова

№ 112  – 173/ 01.07.2021 г.

20

Алекс Олегов Петров

№ 112  – 174/ 01.07.2021 г.

21

Цветелина Викторова Петрова

№ 112  – 175/ 01.07.2021 г.

22

Ангел Красимиров Петров

№ 112  – 176/ 01.07.2021 г.

23

Ваня Петрова Трифонова

№ 112  – 177/ 01.07.2021 г.

24

Николай Димитров Славов

№ 112  – 178/ 01.07.2021 г.

25

Николай Мариянов Асенов

№ 112  – 179/ 01.07.2021 г.

26

Красимира Мариянова Асенова

№ 112  – 180/ 01.07.2021 г.

27

Юлия Веселинова  Иванова

№ 112  – 181/ 01.07.2021 г.

28

Димитър Славов Димитров

№ 112  – 182/ 01.07.2021 г.

29

Петрана Емилова Борисова

№ 112  – 183/ 01.07.2021 г.

30

Гошо Спасов Гергов

№ 112  – 184/ 01.07.2021 г.

31

Надежда Димчова Борисова

№ 112  – 185/ 01.07.2021 г.

32

Илийчо Еленков Цекин

№ 112  – 186/ 01.07.2021 г.

 

 1. ОТКАЗВА да включи Симона Людмилова Любенова в списъка с упълномощени представители на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:53 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 14.07.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения