Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 276 от 06.07.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 1 упълномощен представител на кандидатската листа на коалиция Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Заявлението е подписано от Димитър Йорданов Чукарски – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ името и ЕГН на 1 лице, заявено за публикуване като упълномощен представител на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицето от предложения списък отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА 1 лице в списъка на упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ, както следва: Георги Тодоров Димитров с пълномощно № 41/02.07.2021г.

            Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения