Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин, община Ружинци и община Белоградчик.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Любен Иванов Иванов - упълномощен представител на КП“ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за област Видин, с вх. № 275 от 09.07.2021 г. по описа на РИК – Видин и постъпило предложение от Лозина Йорданова Николова - упълномощен представител на КП“ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за област Видин, с вх. № 293 от 09.07.2021 г. по описа на РИК – Видин , за промяна в състави на СИК в община Видин,  община Ружинци и община Белоградчик.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 45- НС от 15.06.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900001 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Василев Мариянов като член на СИК № 050900001 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Валери Димитров Цветков за член на СИК № 050900001 – гр. Видин, общ. Видин .

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900012– община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Любов Станкова Захариева като член на СИК № 050900012 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Силвия Тихомирова Стоянова за член на СИК № 050900012 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900093– община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Сашо Руменов Пантов като председател на СИК № 050900093 – с. Капитановци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Жечко Любенов Асенов за председател на СИК № 050900093 – с. Капитановци, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900091 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Валери Любомиров Савов като член на СИК № 050900091 – с. Майор Узуново, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Лора Руменова Филчева-Петрова за член на СИК № 050900091 – с. Майор Узуново, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900122 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Румен Рашков Димитров като член на СИК № 050900122 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Меган Цветанова Вилиева за член на СИК № 050900122 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900114 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Ярослав Емилов Атанасов като секретар на СИК № 050900114 – с. Гайтанци, община Видин.

НАЗНАЧАВА Пламен Цветанов Петров за секретар на СИК № 050900114 – с. Гайтанци, община Видин.

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900020 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Надежда Круези като заместник-председател на СИК № 050900020 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Емил Любенов Данев за заместник-председател на СИК № 050900020 – гр. Видин, общ. Видин.     

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 053300008 – община Ружинци, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Мариана Георгиева Георгиева като член на СИК № 053300008 – с. Тополовец, общ. Ружинци.

НАЗНАЧАВА Йордан Станчев Сотиров за член на СИК № 053300008 – с. Тополовец, общ. Ружинци

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900017 – община Белоградчик, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Алекс Руменов Цанков като член на СИК № 050900017 – с. Салаш, общ. Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Драго Димитров Боянов за член на СИК № 050900017 – с. Салаш, общ. Белоградчик.

 1. НАЗНАЧАВА Елка Тодорова Лозанова-Петрович за член на СИК № 050900001 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, на мястото на освободения с Решение № 123-НС/08.07.2021г. член на СИК № 050900001 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, Мирослава Асенова Еличова.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:52 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 14.07.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения