Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 143-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на СИК в избирателна секция в „Дом за стари хора“ – с. Кутово, община Видин, определяне броя на бюлетините и отговорник за СИК №050900128, който да подпише запечатания плик с печата на СИК при предаването му на 10.07.2021г. за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Със Заповед №27/08.07.2021г.  на Директора на „Дом за стари хора“ - с. Кутово е образувана избирателна секция в дома. Със Заповед № РД-02-11-2415/08.07.2021 г. на кмета на община Видин е утвърдена номерацията на избирателната секция в „Дом за стари хора“ - с. Кутово за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и Решение № 6/25.05.2021 г. на РИК – Видин

 

РЕШИ:  

 1. НАЗНАЧАВА състава на СИК № 050900128 - „Дом за стари хора“ – с. Кутово, община Видин, както следва:

050900128

Соня Савова Станева

Председател

050900128

Иван Евстатиев Владимиров

Зам. председател

050900128

Живка Стоянова Савова

Секретар

050900128

Марияна Димитрова Неделкова

Член

050900128

Севастиян Емилов Ванков

Член

050900128

Наталия Богомилова Петрова

Член

050900128

Агнеса Гошева Владимирова

Член

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ 100 /сто/ броя бюлетини за СИК № 050900128.

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ Бисерка Борисова – член на РИК – Видин, който да предаде изборните книжа и материали на СИК № 050900128 и да подпише запечатания плик с печата на СИК при предаването му на 10.07.2021 г. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:52 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 14.07.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения