Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 142-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 5-НС от 25.05.2021 г. на РИК – Видин, относно формиране на единна номерация на избирателните секции в район 05 - Видински за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В РИК – Видин е постъпила Заповед № РД-02-11-2415/08.07.2021г. на кмета на община Видин за утвърждаване адреса, номерацията и обхвата на избирателна секционна комисия в Дом за стари хора с. Кутово, общ. Видин.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 

ДОПЪЛВА Решение № 5-НС от 25.05.2021 г. на РИК – Видин, както следва:

 

За община Видин се допълва „050900128“.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения