Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Коалиция „Демократична България- Обединение“, чрез пълномощник Любен Иванов Иванов

В РИК – Видин е постъпила жалба с вх. № 270/08.07.2021 г., 16.20 ч.  по описа на РИК - Видин, подадена от Любен Иванов Иванов, пълномощник на Коалиция „Демократична България- Обединение“. С жалбата се свежда до знанието на РИК- Видин, информация известна на пълномощника на коалицията и будеща у него притеснение относно свободното и демократична провеждане на изборния процес, а именно:

Г- жа Олга Владимирова- счетоводител в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Димово и секретар на ПП „ГЕРБ“ за с. Арчар, като същата към момента не се намира в отпуск. Жалбоподателя твърди, че същата не изпълнява служебните си задължения, а пребивава в дирекцията в с. Арчар, където се осъществява прием на заявления за отопление от нейната сестра. Твърди се също, че и двете при приема на заявления притискат жителите да гласуват за ГЕРБ, че иначе ще им спрат помощите. Жалбоподателят излага, че г-жа Владимирова няма издадена Заповед или командировъчно и се занимава активно с политическа агитация по време на изпълнение на служебните си задължения, като служител в държавната администрация. Настоява за незабавни действия от страна на РИК- Видин.

Членовете на Районна избирателна комисия – Видин след като се запознаха с жалбата и извършиха проверка по същата, чрез проведен телефонен разговор с г-жа Людмила Първанова - Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Димово, установиха че г-жа Олга Владимирова действително заема длъжността счетоводител в Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Димово, както и че същата не е ползвала законоустановен отпуск както през месец юни 2021 г., така и през месец юли 2021 г. Директорката бе категорична по отношение спазване работното време от страна на г-жа Владимирова, както и че последната е изпълнявала служебните си задължения в гр. Димово за времето от 11.06.2021 г. до настоящия момент. Директорката на Д „СП“ – Димово уточни, че приема на молби за отопление е започнал на 01.07.2021 г. и не и е известно Венера Георгиева Владимирова - служител на Д „СП“ – Димово, която осъществява приема на заявления за отопление в с. Арчар да е провеждала предизборна агитация през работно време.

При извършената проверка не се събраха данни за извършени нарушения на изборното законодателство от страна на Олга Владимирова - счетоводител в Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Димово и Венера Георгиева Владимирова - служител на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Димово.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 270/08.07.2021 г., 16.20 ч.  по описа на РИК - Видин, подадена от Любен Иванов Иванов, пълномощник на Коалиция „Демократична България- Обединение“.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 14.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения